Missie

Het is ONE's missie om helende plekken voor kinderen te bouwen

waar ze kunnen spelen, zich veilig voelen, en leren te houden van zichzelf

In de context van een humanitaire crisis, the focus of major organizations immediately goes to the most structural needs of people: food, shelter, and water. Unfortunately, these vast solutions sometimes lead to prison-like living conditions, that especially jeopardize the needs of children. In plaats van slechts gefocust te zijn op de fysieke behoeften, zijn kinderen vooral gebaat bij een positieve emotionele verbinding met hun omgeving. Dit is niet het geval in omgeving van grijze containers, stalen hekken en gruis. 

Kinderen hebben behoefte veilige en emotioneel voedende omgevingen, in which life can flourish, curiosity is triggered, and their imagination expands. Spaces in which they feel the protection to express themselves, in which their dreams of a brighter future come alive. The need for a balanced environment also counts for their caretakers and educators, whose mood is directly affected by the space. At the end of the day, it is the de connectie die kinderen ervaren met hen die het meest bepalend is voor de rest van hun leven.

Specialized in the physiological and psychological impact of architecture, ONE builds spaces that help children to feel better and stimulate their physical, emotional and cognitive development. This way their traumatizing background is not further exacerbated by  the temporary shelters. Instead, they get the ingredients to turn into open-hearted grown-ups, who prosper in life and add to the peace and affection for the generations to come.

Uitgangspunten

Complementaire samenwerkingen en lokale participatie

local teamwork

Versterk de lokale gemeenschap | Our purpose is to build for NGOs that give crucial support to children, preferably within local communities. Subsequently, we aim to involve the children and their surrounding communities in a participatory design process of dialogues and drawings. This way we define the goals of the build design intervention.

 

Samenwerkingen | Before starting a collaboration, we screen NGOs carefully on their integrity and the quality of the childcare. We prefer NGOs that have a licensed background in innovative education and psychological and social support. Then, we select partners we trust and start a conversation about potentials for local empowerment.

Het rimpeleffect | Our aim is to realize high quality healing spaces for children in the greatest need.  In the process of realizing this, we seek collaboration with local contractors and volunteers to ensure a positive ripple effect on the community both socially and economically.

Biophilic Design:
Ontwerpen met de natuur

Respecteer het ecosysteem | De natuur functioneert als een kwetsbaar web van leven. Dit ecologische systeem kan geëxploiteerd, verstoord, of vervuild worden, maar het kan ook gerepareerd worden, of zelfs versterkt door de manier waarop we bouwen. Ons doel is het behouden van de natuur en natuurlijke materialen gebruiken die verkregen zijn zonder de natuur te ontwrichten.

Natuur in de ruimte | To many contractors it seems economical to exclude nature out of the building as much as possible. However, research shows that including plants, daylight, visual connections with nature outside, and the use of natural materials (like adobe and wood) turn out to be very healing for the user.

Ontwerpen voor Leven | A building should be more than four walls and a roof. It is a shelter in which life should flourish, in which we feel healthy and balanced, both physically and mentally. We build adaptively, that is to say that every design decision is made to enhance life.

Ontwerpen voor welzijn en psychologische heling

Gespecialiseerd in Biophilic design en en omgevingspsychologie, passen we ontwerpoplossingen toe vanuit een grote scala aan wetenschappelijk onderzochte referenties. We hoeven niet langer de ideeën te volgen vanuit een bepaalde ideologie of ontwerptrend, die vaak weinig te maken hebben met het welzijn van kinderen.

Het onderzoeksveld van de neurologie leert ons dat ons brein en ons zenuwstelsel worden gevoed of verstoord door de prikkels vanuit de omgeving. Vooral kinderen ontwikkelen symptomen van ADHD en autisme wanneer zij niet de juiste balans van gezonde prikkels krijgen.

Afgezien van het omarmen van de natuur in de ruimte, die de algemene ontwikkeling van het brein bevordert, streven we altijd naar een balans van geborgenheid (ruimtes die veiligheid scheppen en verstilling), en verkenning (ruimtes die exploratie en nieuwsgierigheid stimuleren). 

Non Profit Design & Construct

Er zijn veel NGO's, waarbij de mensen erg gemotiveerd zijn om kinderen in nood te helpen. Zij proberen hun fondsen zo veel mogelijk direct naar het doel te brengen.

Een van de grootste kostenposten is het bouwen of renoveren van de ruimtes waarin zij hun werk doen. Hiervoor zijn zij afhankelijk van commerciële partijen, waardoor ze veel van hun budget verliezen, of het werk zelf doen, hetgeen waar ze geen tijd of expertise voor hebben.

Met ONE hopen we daar een oplossing voor te hebben.

Wij zijn een van de weinige Non-Profit Design & Construct bureaus in de wereld. Dit betekent dat we zelfstandig donaties en fondsen werven die nodig zijn voor het realiseren van projecten. Vanuit onze expertise in architectuur en civiele techniek, staan we garant voor ruimtes van hoge kwaliteit, die niet alleen hun functie vervullen, maar ook een blijvende positieve impact hebben op zowel de kinderen als hun voogdij. 

*Michaël Vrijhof, als bouwkundig ingenieur, en Niels Hofstee, als civiel ingenieur, hebben beiden een Master of Science een diploma van de TU Delft en zijn daardoor bevoegd voor het bouwen van duurzame en veilige ruimtes. Voor al onze projecten volgen we de Euro-codes. Voor meer informatie, zie deze pagina.